Ja, det blir kanske isättning av båtarna sent i år . . .


. . . vilket tycks bekymra en och annan båtägare.