Utbyggnaden av Skumucken är äntligen igång
efter alla dessa år av väntan.
(Foton: Jannie & John bl.a.)


Än så länge känner man igen den gamla Skumucken,
men inte länge till.


Virke till utbyggnaden . . .


. . . är uppe nästan innan det fattat det själv.
Nu kommer den gamla betongplattan äntligen till sin fördel.


Nästa steg är takstolarna.


Här är den första på plats . . .


. . . och strax den sista. Som synes kommer hela den
gamla huskroppen att byggas in i den nya, . . .


men den gamla verandan tycks få vara kvar.


Till Sillunchen i början på juni möttes vi av den här
synen från vägen.


Ståtligare än tillförne, eller hur?


Köket finns kvar för sommarens evenemang.
Här är Christina S. på gång.