fter brevet till alla Skatanbor om parkeringsproblematiken har Ingeli fått in en del synpunkter. Fler är välkomna att höra av sig!

Vad tycker man då? Här är några exempel:

Större skyltar, bättre information, fler parkeringsplatser utanför centrum, parkeringshus i vattnet… , en färja att parkera på…, tydligare markering av handikapplatser, parkeringsfickor för dem som ska handla lite snabbt, vägbom med nyckel för Skatanborna, blomlådor alternativt spikmatta som tar ner farten + ytterligare några konstruktiva förslag. 

Om någon undrar hur arbetsgången ser ut, så är det enligt följande: 

  1. Ta in synpunkter på hur och var parkeringsproblemen är, och varför man tror att de uppstår.
  2. Analysera och beskriv de olika delarna i parkeringsproblemet. (Har tagit några foton som visar att det är trångt efter vägen, men det skulle vara bra med andras bilder som beskriver röran vid olika platser i Skatan. Det handlar inte om att hänga ut enskilda, utan att lyfta fram och dokumentera exempel. Registreringsnummer suddas bort.)
  3. Sammanställ de olika förslagen på förbättringar som kommer fram - vilken typ av parkeringsinfo det ska vara, var alternativa parkeringsplatser kan anläggas, hur befintliga parkeringsytor ska organiseras och märkas upp etc.  
  4. Diskussion och överenskommelse med tänkbara markägare för att bestämma var nya parkeringsplatser kan anläggas.
  5. Söka EU-medel för att bekosta informationsskyltar, material och arbete för att anlägga parkeringar och ev. plank och staket. Här ska bilderna, som nämns ovan, användas för att ha bra argument för den förbättring vi ska åstadkomma. (Registreringsnummer suddas naturligtvis bort). Både Leaderprogrammet och Strukturfondernas Mål 2 kan vara aktuella finansieringskällor.
  6. Genomföra parkeringsprojektet. Till nästa sommar är det löst!

För den som vill höra av sig till Ingeli: ingeli@framtidsporten.se, tel. 070-392 12 60.

Ingeli återkommer senare i sommar med mer information.