Bilder funna i en låda hos Anders Lehman
i Stockholm


Ellen och Severin Lehman, farföräldrar till
Anders Lehman.


Ellen och Severin Lehman hade sommarställe i
Vikarbodarna vid Glon, ett vitt hus rakt ovanför
sitt båthus. Bilden är antagligen från 50-talet.
Båthuset finns kvar, men numera
kan man gå torrskodd dit.


Bild från Gåssand i mitten av 30-talet med
Ellen Lehman i mitten i vit klänning.


Det är troligen Hilda Olsson som står i mitten.
Hos henne spelade Anders Lehman ofta Canasta
tillsammans med Hildas barnbarn Gun-Britt samt
Lena och Ingrid Nisson, döttrar till Birger Nilsson (BP).


Sjöbodviken mot Konnviken dels en sommarnatt,
dels dagtid. Bilderna är tagna mot den gamla passagen
in i Konnviken. (Två vykort från 1900-talets tidigare del.)


Denna bild är från 30/40-talet tagen ut mot inloppet.


Från Severin Lehmans båt på väg in mot affären i Skatan.


Här ser vi Anders Lehman i 6 årsåldern
tillsammans med Kjell Sundström i farfar Severins
skötbåt. Kjell hjälpte Severin med båtarna.