Prognos för vattenståndsändringen under kommande sekel.

Figuren uppe till vänster visar en höjning av vattenytan hos oss på c:a 1 m till år 2100
beroende på smälta glaciärer, havsvattnets utvidgning vid högre temperaturer m.m. (ingen
hänsyn tagen till landhöjningen).

Den nedre till vänster visar på en sänkning av vattenytan med c:a 0.8 m om det inte vore
någon klimatförändring, d.v.s. enbart landhöjningen (på fint språk "glacial isostatic
adjustment"). Och den stora figuren visar resultatet!
Har vi inte alltid sagt det, ingen plats på jorden är bättre att bo på än Skatan!