NÄRINGSVERKSAMHET I SKATAN (FÖRUTOM FISKET)

Den näringsverksamhet som funnits i Skatan under äldre tid, låt oss säga under tidiga 1900-talet och fiskenäringen oräknad, gäller diversehandel, kaféer och en kiosk. De foton som dokumenterar dessa finner Du här nedan.


Den här bilden visar Skatans Diversehandel som den såg ut på 1930-talet. Verksamheten startade omkring 1920 av Emil Enlund, som ägde fastigheten. Efter några år övertogs rörelsen av Linda Åkerberg (född 1893), som drev den fram till sin död 1937. Här står hon tillsammans med systerdottern Birgit Bergström (gift Sjöberg), som också arbetade i affären.
Affären drevs sedan av bl.a. Helge Dehlin, Inez Wahlberg och Siv Sandberg. Se nedan!


Samma Skatans Diversehandel som den som visas ovan, såg ut så här från 1946 till 1963 då Maja och Helge Dehlin drev affärsrörelsen. Från 1955 var Maja Dehlin också postombud, vilket ledde till att affären blev en naturlig samlingsplats för alla, speciellt när dagens post kom med Skatans buss.


Konsum fanns i Skatan redan 1923, men residerade i ett f.d. kokhus (numera Malmers sommarbostad) fram till 1936, då de flyttade in i detta nybyggda hus och blev granne med den privatägda affären. Kostnaden för Nya Konsum inberäknat tomt, lagfart, inredning och centralvärme uppgick år 1936 till 11 685 kr. Hos Konsum hämtade man posten, som kom med postkörare. Mellan 1946 och 1955 var affärsföreståndarinnan Jenny Persson även postombud, vilket innebar att postärenden kunde uträttas här. Konsum upphörde 1955 och posthanteringen övertogs av Maja och Helge Dehlin, som drev den privata affären (se ovan). 


Sedan Konsum upphört 1955 köptes fastigheten av Märta Månberg. Först drev hon  "Märtas Café" i lokalerna, senare blev det kioskrörelse i samarbete med Axel Brander. Senare, ja mycket senare, övertog Anders Johansson och Helena Olsson fastigheten, renoverade den grundligt och sålde den omsider till nuvarande ägaren Monica Rinander.


Här är vi tillbaka till 1930-40-talet, då Elna Sjöbom drev kaférörelsen "Kafe-Stugan" i detta hus, som tidigare Erik Torell (född 1874) och hans hushållerska Erika Bylander (född 1856) bebott. (Erika Bylander var mormor till Elis Romberg och Ester Sjöbom, och Elna Sjöbom var dotter till Jonke och Karin Sjöbom i Vikarbodarna.) Nu är Ola Johansson ägare till fastigheten.