Bilder från Skatan då och nu


Flygfoto över Skatan taget någon gång före sommaren 1947.


Ett vykort från Sjöbodviken av okänd ålder.


Bilden är en akvarellmålning av Gun Wejander-Bandel
målad den 13 juni 1948.


Detta flygfoto togs av Jonas Henning sommaren 2006.


Här ser vi Björn med Skatan i bakgrunden.


Sommaren 2011 tog Niclas Holmgren detta foto.
Nu är Rökeriet och Restaurangen nybyggda.

Forskargruppen i Föreningen Tomtarna lade ner ett omfattande arbete på att låna in fotografier, vilka avfotograferades för ett historiskt arkiv. Av naturliga skäl var de flesta fotona från kamerans barndom, d.v.s. första halvan av 1900-talet, och de är samlade i den första kolumnen nedan.

I den andra kolumnen hittar man nutida fotografier från Skatan i någon mån ordnade efter årstid. Där inget annat anges är bilderna redaktionens egna.

Historiska bilder

Året runt i Skatan

   

Människorna

Vinter

Fiskenäringen

Vår

Andra Näringar

Sommar

Byggnader

Höst

Kommunikationer

 

Från Privata Fotoalbum

Anders Lehman