Foto: Anders Johansson


                                                        Foto: Anders Johansson


Klicka på skylten!

De två följande bilderna togs Julafton 2006, då
Sjöbodviken var isfri för första gången sedan 1938!


                                                                 Foto: Eva Svensk

Vanligen är byn skimrande vit under vintern.


Klicka på skylten!Stundom är dock vintern mindre skimrande .