Ärtsoppa med punsch serveras
ute på Galtfjärdens is,
så är traditionen.