Björns vägsamfällighet


Årsmöte lördagen den 16 juli 2016
Kallelse samt dagordning kan läsas HÄR.
Verksamhetsberättelsen finns HÄR
.

Här kan ni läsa protokoll från tidigare årsmöten:
  
Årsmöte i Björns Vägförening 2015 hittar du HÄR.
Extra årsmöte i Björns Vägförening 2014 hittar du HÄR.
Årsmöte i Björns Vägförening 2014 hittar du
HÄR.


Ännu tidigare årsmöten: 
OBS.! Extra årsmöte lördag 20 september kl. 10.00
Klicka
HÄR för kallelsen!

Vid årsmötet, 2011-07-09, var den av kommunen i slutet av juni beslutade avloppsfrågan, att Björn ska anslutas till det kommunala avloppet, som just nu färdigställs för Lubban och Galtström, den stora frågan. Detta påverkar ju den sedan ifjol uppskjutna vägförbättringen, som vi fått beviljat delfinansiering för redan förra året. Stämman beslutade att avvakta med åtgärder till efter Mitt Sverige Vattens arbete är klart. Stämman gav styrelsen frihet att hantera frågan. Vidare fanns en motion om anskaffandet av en björnstaty, ”Björn på Björn”, att sättas upp vid början på Björnvägen och detta förslag gillades av stämman. Läs motionen HÄR.

Läs hela protokollet HÄR.


Vi hade årsstämma 3/7 2010 och då gick vi igenom sedvanliga punkter om ekonomi, val av ledamöter m.m. Frågan om åtgärder avseende vägen diskuterades, men beslut sköts upp till ny extrastämma av laga skäl. Protokollet kan du läsa HÄR.

Ny extrastämma hölls den 8/8 för att besluta i frågan om vägen. Information hade nått oss från MittSverige Vatten, att även Björn skulle tas med i planerat projekt för Lubban och Galtström. Beslutades att styrelsen fick mandat att gå vidare med vägfrågan, beroende på tidplanen från Sundsvalls kommun. Beslutades även att skylten med 50 km och viktbegränsning under april-maj ska flyttas till vägens början. Läs hela protokollet HÄR.

Styrelsemöte har hållits 10/10. Beslut fattades att förbereda för vägens upprustning genom att skicka reviderad upphandling till Trafikverket. Då finns möjlighet att besluta om ny beläggning eller att avstå detta, beroende på hur beslut från Sundsvalls kommun påverkar tidsplanen för anslutning av kommunalt avlopp. Läs protokollet HÄR.

Under vecka 42 gjordes förbättring av vägen genom att fylla i de håligheter som fanns.

Styrelsens möten finns dokumenterade som protokoll, som du kan läsa HÄR.