Björns vattensamfällighetsförening


Årsmöte 2011-07-09

Vid årsmötet, som följde strax efter vägföreningens möte, var den stora frågan naturligtvis, den av kommunen i slutet av juni beslutade avloppsfrågan, att Björn ska anslutas till det kommunala avloppet, som just nu färdigställs för Lubban och Galtström. Detta påverkar hela vattenföreningens verksamhet och fortsatta framtid. Information gavs om alternativ, kostnader och tidplaner och att det högst troligt ska ske i höst. Med tanke på att sannolikt de flesta väljer anslutning, kommer samfälligheten med största sannolikhet att avvecklas. Av den anledningen ansågs det vara bra, att ha nuvarande styrelse kvar och stämman beslutade om omval av hela styrelsen

Läs hela protokollet HÄR.


Antalet fastigheter som är anslutna är 47.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls den 3:e juli. Protokollet kan du läsa HÄR.

Vid tillfället hade informationen om kommunalt avlopp inte kommit.

Vi ser med spänning fram emot vad Sundsvalls kommun kommer att besluta om kommunalt avlopp och villkor och tidplan för detta. Vi ser just nu att arbete pågår längs rakan ut hit, men det lär vara ny vattenförsörjning.