BEBYGGELSEN I GAMLA SKATAN

Den ursprungliga bebyggelsen i Skatan bestod av sjöbodar. Den så kallade Sjöbodviken var med sitt skyddade läge en utmärkt hamn och utgångspunkt för fisket bland närboende markägande bönder. Det var dessa som anlade bodarna, och ofta inreddes dessa för att ge möjlighet till övernattning och matlagning.


Det här är förmodligen det äldsta huset i Skatan som finns på bild, "Mickel Orsas kokhus". I kokhuset kokade man mat och kaffe helt enkelt. Man ska minnas att det var bönder från Ovansjö, Njurunda och andra avlägsna platser, som hade sina sjöbodar här. Mickel Orsa hette egentligen Mikael Olsson (1833-1905) och var från Ullberg. Huset låg snett norr om nuvarande gästbryggan, på höjden mellan byvägen och sjöbodarna. Kortet är taget omkring 1920, och barnen är Maj och Alfa Romberg.


Gamla Sjöbodar i Skatan en lugn sommarmorgon på 1920-talet. Ägare till sjöbodarna från vänster:
Näslunds i Ulvberg, Sigurd Viklund, Nilsson, Johan Hedqvist, Rombergs, J. Åkerberg, Jonke Vikström, Johan Söderblom.


Efter 1925 såg Skatans fiskeläge med sjöbodar och bostadshus ut så här fotograferade söderifrån. Husen från söder till norr tillhörde Åkerberg, Månberg, Wikström, Enqvist, Stål, Konsum (före 1935) och Enlund. Mellan husen och sjöbodarna ser man Månbergs fähus och del av magasinet. Längst bort ligger Hundholmen där husen från vänster tillhörde Ödqvist, Eriksson, Hegner och Reimers. Numera tillhör de husen Jonsson, Håkonsen, Wahlberg och Hegner. Sjöbodarna tillhör numera, från vänster, Westin, Olsson, Sjöbom, Moraeus (tak), därefter en riven sjöbod, sedan Fogelqvist och Mannskär.


Detta är samma vy som den i vinjetten på sidan "Skatans Historia" från 1917, men fotograferad betydligt senare, dock före 1949 då ett av husen man ser i bakgrunden brann.


Fiskeläget på 1950-talet. Längst fram ligger Fiskebryggan. Sjöbodarna ägdes då av, från vänster, Nils Näslund i Ulvberg, Sigurd Viklund i Myrbodarna och Petrus Pettersson i Ovansjö.


Detta är också ett av de äldsta husen, från början ett kokhus (se Mickel Orsas kokhus ovan), sedan boningshus. Mellan 1923 och 1935 hade Konsum affär här. Nu är huset sommarbostad åt familjen Malmer.


I detta hus bodde Anton och Gertrud Viklund med dottern Hilda. Anton hade rivit ett hus på Sörskatan (södra delen av Skatan), och satte upp det här 1896. Tidigare var här en fäbod, som ägdes av Solbergsbonden Ålander. Anton och Gertrud bodde först i uthuset, som fortfarande finns kvar sedan fäbodtiden. Anton var född 1860 i Björkön och Gertrud var född Fredlund 1855 i Gnarp. Amanda och Sigurd var äldre barn till "Mor Gertre". Kortet är antagligen taget omkring 1910. Troligen är det Hilda vid tömmarna


Det är familjen Östling från Kyrkmon som sitter utanför det vackra huset med glasverandan och dricker eftermiddagskaffe sommaren 1917. Familjens hembiträde serverar vid kaffebordet. I I mars 1919, alltså knappt två år senare, är Handlanden Östling död och fröken Kristina Åsander ropar in fastigheten - bestående av sjöbod och mangårdsbyggnad - från de alltjämt omyndiga barnen Östling. Det finns inga säkra uppgifter om när byggnaderna uppfördes. Sjöboden fanns på fastigheten redan före laga skifte 1837 och enkelstugan uppfördes troligen före 1880-talet. Vindsvåningen, trapphus och glasverandan sägs ha byggts till omkring år 1905.  Fastigheten ägs från och med juni 2006 av Magnus Rehn, Sundsvall.


Mitt i byn bodde Fredrik Edlund (f. 1853) och hans hustru Sigrid Stina (f. Viklund 1856). Husen övertogs senare av Fritz Sjöbom (f. 1905) och hustrun Ester (f. Romberg 1904), och de har förblivit i släktens ägo, först genom Alf Sjöbom och hans hustru (från Valdemarsvik). Huset till höger brann 1949, men byggdes upp igen på samma plats. Nu ägs husen av Per Sjöbom och Eva-Marie Omberg (huset till höger) samt Pers syster Marie Sjöbom (huset till vänster).


Granne med Rombergs i huset närmast på bilden bodde fiskaren Mikael Olsson, just samme Mickel-Orsa som hade kokhuset på bilden längst upp. Huset ägdes av Näslunds i Ulvberg. Anders Liljeqvist, Sundsvall, och Göran och Kicki Westring hör till senare ägarna. Numera ligger ett nybyggt hus på tomten, som ägs av Richnau.
Det är Kerstin Sjölund som är på promenad på bygatan någon gång på 1930-talet.


Släkten Rombergs båda hus i Skatan på 1930-talet (numera Erica och Rikard Öhrboms fastighet).
I huset till vänster bodde Nils Erik Romberg (född 1852) med hustru Sofia (född Ödqvist 1851) och deras familj. Senare bodde där Nils Nilsson (född 1868) och hustrun Brita (född Romberg 1871). Huset till höger byggdes av Alfred Romberg. Husen var i släktens ägo till omkring 1950 då Kaj och Meta Lund förvärvade dem och byggde om dem till två sammanhållna hus enligt bilden överst. År 2004 övergick de i Öhrboms ägo.


Framför Rombergs (numera Öhrboms) hus går fortfarande byvägen. Här ser vi den mot norr. Husen i bakgrunden finns fortfarande kvar. Här är också representanter från fyra generationer av släkten Romberg förevigad. I bakgrunden från vänster, något otydlig, Petter Romberg (f. 1878), hans hustru Elin (1881), hans mor Sofia (1851), hans farmor Cristina Margareta (f. Nyström 1821), Petter och Elins son Elis samt Gösta Norberg. I förgrunden från vänster Petter Rombergs far Nils Erik Romberg (1852), gift med Sofia, samt Petrus Olsson.


Sommarhus på Skatan. Till höger ser vi Ståhls hus. Huset till vänster byggdes av Jonas (Jonke) Vikström (f. 1856), och familjen bodde här tills nya huset byggdes mitt emot, på andra sidan vägen. Här bodde även en tid en guldsmed Nordin, och huset kallades "Guldsmedens". Huset har även ägts av en av döttrarna Ståhl. Till höger ser vi Jonas framåtböjd med ett räfsskaft i handen framför sin son Birger Vikström. Barnet längst till höger är Birgers son Hans (f. 1933), som då var 2½ år gammal. Jonas Vikström, Jonke alltså, drunknade vid Dosan sensommaren 1936. Bilden är sannolikt tagen sommaren 1935.


Här i Vikarbodarna bodde familjen Jonke Sjöbom (f. 1856) och hans hustru Karin (f. Romberg 1866) och deras 13 barn födda 1886 - 1910. Den yngste av dem är Erik Sjöbom även kallad "Blecken". På slutet av 1800-talet hölls skola här tills skolhuset byggdes. Numera är det Alms hus.


Det här var Olssons i Vikarbodarna, nu bor Inez och Sven Sandberg här. Vi ser Nils Johansson med häst och vagn och bakom honom Janne Sjöbom med mjölkkärra.


Vägkorsningen i Vikarbodarna med Bergströms gård. Här bodde Anton Bergström (f. 1855) och hustrun Johanna (f. Nordin 1857) med familj. Senare övertog Per Bergström (f.1897) gården och bodde här med sin hustru Stina. Gården är fortfarande i släktens ägo genom Hjördis Kring (f. Bergström) och hennes man Lennart.

Denna vägkorsning var en central punkt i Vikarbodarna. Bakom Bergströms gård låg skolan. Här var busshållplats och här lämnades mjölkkrukor för avhämtning till mejeriet. I bäcken till höger fanns tvättstuga. Träställningen till höger lyfter upp stållinor, som från vattenturbin i bäcken drog spånhyvel, tröskverk och vedkap hos Bergströms.