Julia övervakar Hugo, Teo och Adam.


Teo och Adam diskuterar fångstmetoder.


Vilken baddare, Teo!


Hugo i full beundran.