FISKENÄRINGEN

Fisket var naturligtvis huvudnäringen i Skatan. Redan det dokument från 1506, som citerats på förra sidan, handlade om fiskerättigheterna omkring några sälskär här utanför. Det är också viktigt att komma ihåg att dessa rättigheter tillskrevs bönder, som inte var bosatta i Skatan, utan i t.ex. Ovansjö eller Njurunda. Lagfarter till ägorna i Skatan fanns alltså på annat håll ända fram till 1800-talet. Sjöbodarna inreddes därför ofta med övernattningsrum eller gjorde man som Mikael Olsson (Mickel Orsa) från Ullberg, man byggde ett kokhus för matlagning och kaffekokning (se bild under rubriken Byggnader i det gamla Skatan). Strömmingsfisket var grunden för fiskenäringen, men man tog även gädda, abborre, lake och ål. Sik var mera sällsynt och lax nästan obefintlig.


Här kommer Jonas Bergström (f. 1921) från Vikarbodarna och Stig Sjöberg (f. 1922) från Myrbodarna hem med nattens fångst av strömming. Kortet ser ut att vara taget på 1940-talet.


Ännu senare, kanske på 60-talet, togs detta kort med Erik (Blecken) Sjöbom och en av hans söner när de kommit in till fiskarbryggan med sin strömmingsfångst. Erik lever fortfarande, och är nu Skatans äldsta innevånare.


Här saltas strömming i ett av båthusen. De sittande kvinnorna som gelar är från vänster Knoppbacks-Brita, Erika Bylander, och Hilda Wahlberg. Mannen och de båda kvinnorna till vänster är troligen sommargäster som ska köpa strömming. Gelning av strömmingen innebar att man, i ett enda handgrepp, tog bort huvudet och inälvorna. Särskilt viktigt var det att tarmen avlägsnades helt. Rom och mjölke lämnades dock kvar. Detta hantverk krävde stor fingerfärdighet och passade bra för kvinnohänder. De kunde bli otroligt snabba och hanterade t.o.m. flera fiskar samtidigt.


Här är strömmingsgelning på gång framför Sjöbergs sjöbod på Hundholmen innerst i Sjöbodviken. Mannen är Per Elis Sjöberg (f. 1850) och de gelande kvinnorna är Per Elis´ hustru Anna Erika (f. 1855), dottern Helena (f. 1876 och senare gift med Gustaf Hegner), Sigrid Åkerberg (f. 1854) och Tilda, om vilken vi inte vet mera än förnamnet. Kortet är taget på 1910-talet.


En senare bild av strömmingsgelning på fiskarbryggan. Fotot togs på 1930-talet. Här finns bland andra Emma Söderlund, Ester Sjöbom, Majbritt Bergström, Ulla Jansson, Gun Zetterberg, Anna Vikström, Birgit Bergström och Helge Björklund.


Ovanför sjöbodarna låg gistvallar, där strömmingsgarnen togs om hand. Här är Vilhelm Vikström (f. 1881) från Vikarbodarna och Petter Höglin (f. 1887) från Myrbodarna sysselsatta med lagning av trasiga strömmingsskötar. Fotot togs på 1920-talet framför Jonssons sjöbod på Hundholmen.

På gistvallarna stod kraftiga stolpställningar, där garnen hängdes att torka. Det här kortet togs omkring 1915 och personerna är från vänster Paul Sandin, Fredrik Åkerberg, Erik (Ecke) Thorell, Ester Romberg, Esters mormor Erika (hushållerska till Ecke Thorell). I bakgrunden ligger Björn, numera en skogklädd och bebyggd halvö på östra sidan om Sjöbodviken.


Olle Vahlberg, Helge Viklund och Sixten Nilsson i Skatan, som var ett av fiskelagen, ses här vid Fritz Sjöboms sjöbod i Skatan.


Notdragning i Björköfjärden. Noten har lagts ut från Gåssand på östra sidan av fjärden. I bakgrunden ser man Myrbodarna och Skrängstabodarna på fastlandet. Några sommarbadare ser nyfiket på.


Vid slutet av 1950-talet och början av 1960-talet införskaffades större fartyg, dock var de alltför stora att kunna ta sig in till fiskarbryggan i Skatan. Galtströmskajen blev hemmahamn. "SL2 Resö" ägdes av Olle Wahlberg, bakom den och utan märkning låg "Svanen" som ägdes av Sune Sjöström, "SL23 Bare" ägdes av Elis Romberg, Sten Åsander och Alf Sjöbom, "SL22 Magne" (knappt synlig) ägdes av Otto Sillman, Erik Sillman och Olle Sundman och längst bort "SL20 Täna" som ägdes av Bernt Block, Nils-Erik Block och Dennis Block.