Observera att utprickningen från och med 2007 är ändrad i enlighet
med detaljbilden nedan. Detta kommer senare att meddelas i
ett UFS (Underrättelser För Sjöfarande) för att införas i de nya
sjökorten år 2008.