KALENDER  2011

     
  18 januari Ärtsoppa på Björnudden kl. 19.00
     
    7 maj Årsmöte i Skumucken kl. 11.00
     
  14 maj Trubadur- och Auktionsfest i Skumucken
    till förmån för Kanalprojektet. Tiden är Kl. 18.00.
     
    6 juni Sill-Lunch på Dansbanan kl. 12.00
OBS.! Ändrat datum! Köp biljetter av
    Ingegerd Zetterberg, Tel. 070 650 61 77 
    E-post Roland.Zetterberg@gmail.com
     
  24 juni Traditionsenligt Midsommarfirande
    Dans runt stången och saftbål till barnen
    Ingrid Roth har vernissage i Skatgalleriet kl.11.00 - 15.00
     
  26 juni Ingrid Roth berättar om sin konst i Skumucken kl.15.00
     
  27 augusti Lyskväll
     
  10 december Julmarknad OBS! Ändrat datum!