Så här hittar Du till Skatan om Du kommer

A) LandvägenB) Sjövägen (observera ny utprickning 2007)