SKATAN MOTORISERAS

Omkring sekelskiftet 1900 kom den moderna utvecklingen till Skatan i form av motorfordon. Förutom att bilar av olika slag dök upp på vägarna bildades G.A. Sjölunds Busstrafik.


Birger Vikström (f. 1894) i Skatan med sin T-Ford framför Vikströms gård. Året var1924.


Per Bergström (f. 1897) i Vikarbodarna vid ratten av sin T-Ford i början av 1929-talet. I framsätet ser vi också Pers far Anton Bergström (f. 1855).


Fritz Sjöboms lastbil deltog i firandet av Barnens Dag i Kvissleby på 1950-talet.


Framför Gideon Sjölunds garage i Skatan poserar Greta Vestberg, också hon boende i Skatan. Bilen är en Dodge av 1935 års modell, och tillhörde Karl Karlssons Taxi. Bilden togs omkring 1937.

G. A. Sjölunds Busstrafik

Gideon Sjölund startade busstrafik på linjen Sundsvall - Njurunda - Skatan på 1920-talet.  Man kan fortfarande se bensinpumpen stå kvar utanför garaget på Sörskatan.


Den här bussen var ett hemmabygge, en av de allra första av Gideon Sjölunds bussar.


Familjen Ståhl kommer med bussen till Skatan för sommarfirande 1924. Framför bussen står från vänster Gideon Sjölund och Gideons far Jonas Anton Sjölund i Torrsjö samt Brita Bergström (f. 1854) i Skatan.


Senare trafikerades linjen med den här bussen. Den togs ur trafik 1936. Det var en gulbeige Chevrolet Antikus, som hade dörrar utmed hela långsidan.


Det gjordes också utflykter med Skata-bussen, denna gick 1942. Utanför bussen ser vi från vänster Johan Hedqvist, Myrbodarna, Bojan Moberg, Vikarbodarna, med sin son Rolf i knät, Majbritt Bergström, Skatan och Elin Romberg, Skatan. I fönstren skymtar från vänster Evelina Sjöberg, Myrbodarna, Johanna Månberg, Skatan och Stina Bergström, Vikarbodarna.


Det här gamla häftet med bussbiljetter finns fortfarande kvar i Forskargruppens förvar.


Skatans "Röda" buss med chauffören Hilmer Eriksson och konduktören Aina Sjölund.


Under krigsåren 1939-45 kördes fordonen på gengas, och här fyller busschauffören Oskar Johansson på gengasaggregatet på en av Skatans bussar. (Man använde vedflis som bränsle i en generator, ur vilken motorn försågs med brännbara gaser, bl.a. koloxid.)