Jon Sjöberg, Rolf Månberg och Göran Sjöberg
i djup begrundan vid den havererade motorn.