Njurunda Skärgård ekonomisk förening
c/o
Lars Nordström (Ordförande)
Mail: lars@nordstromkonsult.se
Telefon: 060-61 71 38, 076-897 90 15
Föreningens Bankgiro: 5740-6480

Kallelse och dagordning för Årsmötet 2016

Verksamhetsberättelse 2015 - 2016

Verksamhetsberättelse 2014-2015

Njurunda Skärgård ekonomisk förening som bildades 2005 arbetar för att utveckla ”vår del av världen”. Det innebär en levande och attraktiv skärgårdsmiljö med en bra marin infrastruktur.

Efter ett oväntat bakslag för våra kanalplaner från Miljööverdomstolen 2012 har nu Skärgårdsföreningen likt en fågel Fenix rest sig ur askan... I samband med den extra Årsstämman i augusti fångade den nya styrelsen upp medlemmarnas tankar om framtiden och det är utifrån det vårt arbete har tagit fart. Ta del av den summeringen under Aktuellt och följ gärna utvecklingen. Vi kommer att ge uppdateringar så snart det finns något att berätta och återkommer med en handlingsplan baserad på medlemsförslagen om hur vi ska jobba vidare. Om du läser lite till här nedanför finns en kort summering av Skärgårdsföreningens historik.

(Lyssna under tiden gärna på Rise like a Phoenix, http://www.youtube.com/watch?v=SaolVEJEjV4 vinnaren av Melodischlagerfestivalen 2014 och ta del av låtens text här . Den inspirerar och påminner en hel del om Skärgårdsföreningens kamp för vår gemensamma vision, eller hur?!). 

Historik

Åren 2006-2007 muddrade vi i Sjöbodviken mellan Skatan och Björn med hjälp av projektpengar från EU, Sundsvalls kommun, Länsstyrelsen och Landstinget. Parallellt med muddringen gjorde vi en övergripande förstudie om möjligheterna av en segelbar kanal i Björkvikssundet mellan Lassöviken och Svartviken. Den ledde till en fördjupad förstudie och ett projektförslag, finansierad av EU, med provtagning i mark och vatten, samråd med myndigheter och boende i området och sist men inte minst, en Miljökonsekvensbeskrivning. Sammantaget ledde det till ett positivt beslut i Miljödomstolen 2010. Det projektet skulle om det sattes i sjön före 2014 också kunna finansieras av EU: s Strukturfonder, en finansieringsform som bl.a. stödjer besöksnäringsutveckling.

 Miljödomstolens positiva dom överklagades till Miljööverdomstolen av Miljönämnden i Sundsvall som ville pröva domen och få ett prejudikat. Vi fick extra pengar av systerföreningen Tomtarna och av Sundsvalls kommun för att kunna utföra mer provtagning. Med den positiva domen i ryggen och ett massivt lokalt stöd var vi segervissa, men Miljööverdomstolens beslut gick oss emot i en för oss obegriplig dom våren 2012. Vi överklagade till Högsta Domstolen, men fick inte prövningstillstånd så domen stod fast. Myndigheterna hävdade att fiskbarnkammarens status kommer att försämras med en kanal. Vårt recept för att skydda vikarna och göra det bättre för fiskarna är att öka vattenomsättningen så att vattnet syresätts bättre och genom att ta bort det kadmium och PCB som finns i bottnarna. Vi håller förstås med såväl Naturvårdsverk, Länsstyrelsen och Miljökontoret i Sundsvall om att vikarna är viktiga som fiskarnas barnkammare och det är klart att det på kort sikt blir en försämring efter muddring, men redan inom ett par år förbättras statusen och det är för kommande generationer, både människor och fiskar, vi vill agera.

Nu har alltså föreningen slickat såren efter bakslaget i Miljööverdomstolen. Medlemmarna vill att arbetet för friskare vikar ska återupptas, likt fågeln Fenix..

 Kraft och Mod!
Styrelsen, genom
Ingeli Gagner 

 Vi hoppas Du vill stödja vår verksamhet.
Klicka på länken Blankett för ansökan om inträde