Inträdesansökan – Medlemsavgift

 

Om Du redan är medlem, betalar Du medlemsavgiften 200 kr för 2015 till Bankgiro 5740-6480,

annars fyller Du i inträdesansökan nedan och betalar också en andel på 100 kr i föreningen,
d.v.s. sammanlagt 300 kr.

_______________________________________________________________________________________________________

 

Till Styrelsen för Njurunda Skärgård Ekonomisk Förening

 

Härmed ansöker jag om inträde som medlem i Njurunda Skärgård ekonomisk förening.

 

Samtidigt betalar jag 100 kr som min andel och 200 kr i medlemsavgift för 2015, sammanlagt 300 kr till föreningens Bankgiro nr. 5740-6480, där jag anger mitt namn på inbetalningen.

 

……………………………………… den  ……..……………........

 

Namn…………………………………………………………………

 

Namnförtydligande …………………………………………....

 

Adress ………………………………………………………………

Mail-adress.......................................................................

 Tel. ……………………….……………………...........................

 

Ansökan lämnas hos ledamot av styrelsen, eller skickas till

Staffan Nyström, Björköfjärden, 862 96 Njurunda
staffan.nystrom@imt-materialteknik.se

 _______________________________________________________________________________________________________

 

Medlemsnummer…………… (ifylles av föreningen)

 

Andelsbelopp & Medlemsavgift för 2015, sammanlagt 300 kr kvitteras härmed.

 

………………………………………………………

För Njurunda Skärgård ekonomisk förening