Extreme Home Makeover ā la SkatanErica och Rikard Öhrbom köpte husen ovansedan gifte de sigoch nu ser husen ut så här. Men dessförinnan,
på 1930-talet, bodde Rombergs i husen och då såg
det ut som nedan.Släktens Rombergs båda hus i Skatan på 1930-talet (numera Erica och Rikard Öhrboms fastighet).
I huset till vänster bodde Nils Erik Romberg (född 1852) med hustru Sofia (född Ödqvist 1851) och deras familj. Senare bodde där Nils Nilsson (född 1868) och hustrun Brita (född Romberg 1871). Huset till höger byggdes av Alfred Romberg. Husen var i släktens ägo till omkring 1950 då Kaj och Meta Lund förvärvade dem och byggde om dem till två sammanhållna hus enligt bilden överst. År 2004 övergick de i Öhrboms ägo.