Familjen Svan presenterar sig. "Pappa" vaktar i viken,
och håller obehöriga på säkert avstånd.
 

På väg utför slänten efter en visit hos Westins . . .


. . . och posering för alla fotografer.


Rökeriet prövade vi förra året med syskonen.


Vi drar oss neråt sjön.


Menar hon verkligen att vi ska hoppa?


Jo, och det gick ju bra.